Điểm Đen Tai Nạn

Cập nhập tin tức Điểm Đen Tai Nạn

Chỉ tên 11 điểm đen tai nạn giao thông cần xóa ở Sài Gòn

 6 tháng đầu năm 2019, TP.HCM xóa được 10 điểm và còn lại 11 điểm đen tai nạn giao thông cần xử lý trong những tháng cuối năm.

Hơn 500 tỷ làm hầm chui “xóa” nút giao thông “tử thần” ở Sài Gòn

Nút giao thông An Sương ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn sẽ được đầu tư 500 tỷ làm hầm chui nhằm “xóa” điểm đen tai nạn và hỗn loạn giao thông.