Diễm Hoài Lê

Cập nhập tin tức Diễm Hoài Lê

"Sa Tăng" kinh điển nhất: Gần 50 tuổi mới đóng phim, bệnh tật giày vò cuối đời

Đường sự nghiệp phát triển rực rỡ, nhưng “Sa Tăng” Diêm Hoài Lễ lại không có sức khỏe tốt, cuối đời bị bệnh tật giày vò và ra đi khi tâm nguyện cuối cùng chưa hoàn thành.