Dien Bien Phu

Cập nhập tin tức Dien Bien Phu

Cụ ông 70 tuổi dắt cháu đi mua đĩa game thuần Việt 7554

Ông cụ muốn mua 1 đĩa 7554 về cho cháu chơi vì cháu vừa thi xong, sắp nghỉ hè, lại sắp kỷ niệm 60 ngày Chiến Thắng Điện Biên.