Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Cập nhập tin tức Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Trí thức trẻ nêu 12 khuyến nghị để phát triển đất nước

Tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III, Ban Tổ chức đã nhận được rất nhiều khuyến nghị từ các trí thức trẻ.

Để Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu của trí thức trẻ

“Hiện nay, dù ở đâu, trí thức trẻ cũng có thể cống hiến. Tuy nhiên, câu hỏi tôi muốn đặt ra là: Làm thế nào để xác định họ sẽ cống hiến cho Việt Nam?” - TS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung đặt vấn đề.