Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường"

tin tức về Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường" mới nhất

Việt Nam không thể nằm mãi ở đáy của chuỗi giá trịicon
Tiêu điểm11/02/20190

Việt Nam không thể nằm mãi ở đáy của chuỗi giá trị

 - Việt Nam vẫn nằm ở dưới chuỗi giá trị và ngày càng xuống thấp hơn, vì thế Việt Nam cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp FDI để nâng cao giá trị cho doanh nghiệp trong nước.