Điều 292

Cập nhập tin tức Điều 292

Sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp TT&TT hoạt động

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, Thủ tướng luôn yêu cầu phải tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nên ngành TT&TT cũng không phải là ngoại lệ.

Thủ tướng đề nghị bỏ điều 292 Luật Hình sự 2015

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng, đại diện các Bộ... cùng có chung quan điểm là bỏ điều 292. 

Bộ Tư pháp vẫn giữ điều 292 bộ luật Hình sự 2015?

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin Bộ này vẫn giữ Điều 292 - “Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Bộ Luật Hình sự: Không bỏ tội kinh doanh trái phép trên mạng

Một trong những điểm quan trọng trong dự thảo là việc sửa đổi, bổ sung Điều 292 của Bộ Luật hình sự về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Cộng đồng Startup công nghệ lo “chết đứng” vì Điều 292, Bộ luật Hình sự mới

Khi ngọn lửa Startup đang được Chính phủ thổi bùng lên, đặc biệt là sáng tạo công nghệ thì những bất cập trong các thủ tục pháp luật của Việt Nam như chiếc “bẫy” dành cho Startup Công nghệ.