Điều còn mãi 2020

Cập nhập tin tức Điều còn mãi 2020

Xem Hoà nhạc 'Điều còn mãi' online 2020

Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" online 2020 với chủ đề "Việt Nam muôn năm" được trực tiếp trên VietNamNet.

'Điều còn mãi' 2020 phát online vào 14h hôm nay

Năm nay, báo VietNamNet và ê-kíp tổ chức giới thiệu đến người yêu nhạc qua hình thức đặc biệt với nhiều tác phẩm được chọn lại trong hơn 10 năm qua, đã làm nên "điều còn mãi" trong lòng công chúng.