điệu nhảy của Songoku và Luffy

Cập nhập tin tức điệu nhảy của Songoku và Luffy

Cười chảy nước mắt với điệu nhảy của Songoku và Luffy

Bộ đôi SonGoku và Luffy đã khiến người xem phải cười lăn cười bò với điệu nhảy The Running Man Challenge của mình.