Điều Trị Tại Nhà

Cập nhập tin tức Điều Trị Tại Nhà

Nhật ký F0: Không chủ quan cũng đừng bi quan

Những ngày dương tính với SARS-CoV-2, anh N.B ghi lại trạng thái sức khỏe từng ngày kèm nhắn nhủ không chủ quan nhưng cũng không bi quan.