hoạt huyết dưỡng não

Cập nhập tin tức hoạt huyết dưỡng não

Thuốc hoạt huyết dưỡng não do Công ty cổ phần dược Phúc Vinh sản xuất không đạt chất lượng đã bị thu hồi…

Thu hồi thuốc hoạt huyết dưỡng não

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành toàn quốc lô 1 thuốc hoạt huyết dưỡng não do không đảm bảo hàm lượng các thành phần.

Đình chỉ lưu hành thuốc Hoạt huyết dưỡng não Khải Hà

Có vấn đề về chất lượng thuốc viên bao đường Hoạt huyết dưỡng não do Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Khải Hà sản xuất bị đình chỉ trên toàn quốc.