Định danh điện tử eKYC

Cập nhập tin tức Định danh điện tử eKYC

Định danh điện tử eKYC từ FPT.AI - Cuộc cách mạng số hóa trải nghiệm khách hàng

Giải pháp định danh điện tử eKYC mới xuất hiện vài năm nhưng đã tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng đem lại “lợi ích kép” cho doanh nghiệp: tối ưu chi phí, bảo mật thông tin và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.