đinh quốc thái

Cập nhập tin tức đinh quốc thái

Kỷ luật Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật với hình thức khiển trách.