dinh thự họ Vương

tin tức về dinh thự họ Vương mới nhất

Hà Giang yêu cầu họ Vương cung cấp giấy ủy quyền cho ông Vương Duy Bảoicon

Hà Giang yêu cầu họ Vương cung cấp giấy ủy quyền cho ông Vương Duy Bảo

Sở VHTTDL Hà Giang yêu cầu họ Vương cung cấp giấy ủy quyền của 16 hộ gia đình cho ông Vương Duy Bảo để có cơ sở pháp lý xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện quy chế sau này.