Dino Bash - Dinos v Cavemen

Cập nhập tin tức Dino Bash - Dinos v Cavemen

Dino Bash – Game thủ tháp thời kỳ khủng long cực kỳ vui nhộn

Bạn sẽ được ngược thời gian quay về kỷ Jura và tham gia vào một cuộc chiến rất thú vị mà trước nay bạn chưa từng thấy. Bạn sẽ được ngược thời gian quay về kỷ Jura và tham gia vào một cuộc chiến rất thú vị mà trước nay bạn chưa từng thấy. (GameSao) - Bạn sẽ được ngược thời gian quay về kỷ Jura và tham gia vào một cuộc chiến rất thú vị mà trước nay bạn chưa từng thấy.