Display

Cập nhập tin tức Display

LG phát triển màn hình có thể cuộn tròn

 Mô hình màn hình OLED dẻo 18-inch mới của LG sẽ có thể cuộn tròn lại như giấy, với đường kính 3 cm mà không ảnh hưởng gì đến độ bền hay chất lượng.