DNVVN

Cập nhập tin tức DNVVN

Chỉ giảm 50% thuế TNCN cho nhân lực các ngành cần khuyến khích?

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính giải trình rõ tác động của giải pháp giảm 50% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân lực CNTT.

Hỗ trợ 70% chi phí nghiên cứu công nghệ cao cho DN nhỏ

Theo Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhiều hoạt động sẽ được hỗ trợ để thúc đẩy các DN với nguồn lực hạn chế phát triển, thương mại hóa những sản phẩm có tính ứng dụng cao.

25/9: Bàn kế sách gỡ khó cho DN ứng dụng CNTT

Hội thảo sẽ tập trung chia sẻ, giới thiệu những công nghệ, xu hướng mới về ứng dụng CNTT, cũng như thảo luận về cơ chế chính sách hỗ trợ DNVVN khi muốn ứng dụng CNTT.