Đỗ Hoàng Việt

Cập nhập tin tức Đỗ Hoàng Việt

Tân Hoàng Minh bất ngờ xin cho chủ tịch được... về nhà

Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho rằng ông Đỗ Hoàng Việt và ông Đỗ Anh Dũng đóng vai trò quan trọng vào quá trình thu xếp tài chính, do đó tập đoàn này muốn xin cho lãnh đạo được tại ngoại.

Nhà ông Đỗ Anh Dũng: Con thứ bị bắt, con cả nắm quyền quản lý

Trong các bị can, Đỗ Hoàng Việt, con trai thứ của ông Đỗ Anh Dũng, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.