Đoàn Bảo Ngọc

Cập nhập tin tức Đoàn Bảo Ngọc

'Truyền nhân 4 đời hát bội' mặc cảm ít học, làm mẹ đơn thân ở tuổi 23

 - Gia cảnh nghèo khó nhưng Đoàn Bảo Ngọc vẫn "sống chết" với nghiệp gia đình, gom hết vốn liếng để đến với cuộc thi Sao Nối Ngôi.