Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cùng toàn thể nhân dân vừa nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được, vừa đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện xã Đoan Hạ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Về kinh tế, tổng giá trị thu nhập năm 2022 ước đạt 267 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ.

UBND xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Cơ cấu kinh tế xã có sự chuyển dịch tích cực. Thu từ dịch vụ thương mại ước đạt 110 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch, tăng 115,8 %. Thu từ sản xuất nông nghiệp đạt 97 tỷ đồng, đạt 107,7% so với kế hoạch, tăng 14,1%. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 60 tỷ đồng, đạt 113,2% so với kế hoạch, tăng 113,2% so với cùng kỳ. 

Số hộ và lao động chuyển từ các ngành nghề khác sang kinh doanh dịch vụ thương mại có 301 hộ, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực đạt 1.748 tấn, đạt 102,8% kế hoạch. Bình quân lương thực 360kg người/năm. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 55 triệu đồng/người/năm, đạt 110% kế hoạch, tăng 114,5 % so với năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn 2,4%, hộ cận nghèo là 2,7%.

Trong đó, kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đoan Hạ đã đạt 18/19 tiêu chí, còn 1 tiêu chí đang tiếp tục phấn đấu. Đặc biệt, Khu dân cư số 3 xã Đoan Hạ được chọn làm điểm xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, đến nay đã hoàn thành 14/14 tiêu chí, đạt 100%. 

Về xây dựng cơ bản, năm 2022 xã Đoan Hạ đã hoàn thành xây dựng nhà lớp học trường mầm non tổng kinh phí gần 7,0 tỷ đồng, xây dựng nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường tiểu học kinh phí trên 6,0 tỷ đồng; thi công xong tuyến đường từ TL317 đi ngã 4 Ngần. Trong năm đã có 69 nhà dân được xây dựng mới trị giá 57,52 tỷ đồng. 

Về cảnh quan môi trường, đã xây dựng 2,13 km đường điện chiếu sáng và 1,8 km đường hoa, với kinh phí gần 184 triệu đồng, trong đó người dân đã đóng góp trên 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chỉ tiêu công tác văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, y tế, giáo dục được duy trì đảm bảo tốt, có 4/4 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa và 92,6% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Công tác giáo dục và đào tạo của các nhà trường đạt kết quả tốt, tỷ lệ học sinh đủ tuổi đến trường và học bán trú đạt 100%.

Có thể nói, với kết quả đã đạt được trên sẽ tạo đà để đến năm 2024 xã Đoan Hạ sẽ về đích nông thôn mới nâng cao, không ngừng xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thanh Minh