doanh nghiệp nước mắm truyền thống

Cập nhập tin tức doanh nghiệp nước mắm truyền thống

100% mẫu nước mắm an toàn, không có thạch tín

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố kết quả kiểm tra mới nhất về nước mắm. Theo đó, 100% mẫu nước mắm khảo sát ngẫu nhiên đều cho kết quả an toàn.

Vụ nước mắm thạch tín: Nếu khởi kiện sẽ vào cuộc điều tra

Không bán được hàng, bị người mua truy vấn... DN sản xuất nước mắm truyền thống thiệt hại nghiêm trọng do tin thất thiệt về hàm lượng asen.