doanh nghiệp thiếu vốn

Cập nhập tin tức doanh nghiệp thiếu vốn

Nền kinh tế không thiếu tiền, chỉ thiếu vốn

Theo TS. Trần Du Lịch, nền kinh tế hiện không thiếu tiền nhưng thiếu vốn. Việc cần làm là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nới room tín dụng đúng đối tượng cần tiền để tạo dòng vốn.

Vẫn còn dư nợ 450.000 tỷ đồng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh

Kinh tế không tăng trưởng mạnh nhưng các ngân hàng đã cho vay quá gan dạ, tăng trưởng tín dụng mạnh nửa đầu năm nhưng doanh nghiệp lại thiếu vốn cuối năm. Vậy, cơn “khát” vốn do đâu?