doanh nghiệp ủng hộ

Cập nhập tin tức doanh nghiệp ủng hộ

Doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19

Hàng tỷ đồng tiếp tục được các doanh nghiệp ủng hộ đến Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 trong thời gian qua.