doanh thu Playstation 4

Cập nhập tin tức doanh thu Playstation 4

Sony Playstation 4 đã bán đến 40 triệu chiếc trên toàn thế giới

Trong giai đoạn từ 22/11/2015 đến 22/5/2016, Sony đã bán được hơn 10 triệu chiếc máy chơi game hệ console PlayStation 4.