- Trong năm qua, các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu dự kiến đạt trên 340.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 56.000 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 46.880 tỷ đồng.

{keywords}

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, doanh thu và lợi nhuận thực tế có thể sẽ cao hơn nhiều so với số liệu tổng hợp nói trên của Bộ TT&TT, bởi đặc thù của thị trường viễn thông là các chỉ số tài chính thường tăng vọt vào những ngày cuối năm, trong khi thời điểm để các nhà mạng báo cáo lên Bộ cách đây đã vài tuần.

Trong số này, Tập đoàn VNPT dự kiến đạt tổng lợi nhuận 3280 tỷ, đạt 111.7% kế hoạch, tăng trưởng 20% so với năm 2014. Trong đó lợi nhuận của khối kinh doanh dịch vụ viễn thông - CNTT đạt 3050 tỷ, đạt 110.5% kế hoạch, tăng 21,7% so với năm ngoái.

Tổng doanh thu Tập đoàn dự kiến đạt 89.122 tỷ, bằng 102% kế hoạch, tăng 7,5% so với thực hiện 2014, trong đó doanh thu kinh doanh Viễn thông - CNTT đạt 80.811 tỷ, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 8,3% so với thực hiện 2014. Tổng nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 3.555 tỷ, đạt 114,7% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dự kiến đạt 5,2%, tăng 20,9% so với thực hiện 2014.

Tính đến cuối năm 2015, tổng số thuê bao điện thoại của Tập đoàn là 33,7 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động VinaPhone là 29,7 triệu thuê bao, tăng 3,3 triệu thuê bao so với cuối năm 2014. Tổng số thuê bao Internet băng rộng đến cuối năm 2015 đạt 3,2 triệu thuê bao.

Sau khi tách ra, MobiFone vẫn duy trì được đà tăng trưởng khi thuê bao phát triển mới đạt 15 triệu thuê bao, vượt 33,6% kế hoạch đặt ra cho năm 2015 và tăng trưởng 53,56% so với năm 2014. Tổng doanh thu pháp lệnh ước đạt: 36.900 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch năm, tăng trưởng 8,29% so với năm 2014; lợi nhuận năm 2015 ước đạt: 7.395 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch, tăng trưởng 1,1% so với năm 2014; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ước đạt: 49,35% , vượt 0,86% so với kế hoạch năm 2015.

Nhà mạng lớn còn lại trong nhóm "Tam đại gia" là Viettel cho biết doanh thu đạt 222.700 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế là 45.800 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch, tăng trưởng 8,5%. Nộp ngân sách nhà nước: 37.300 tỷ đồng, đạt 177% kế hoạch, tăng trưởng 44,4% so với năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu: 40,8%. Trong năm 2015, nhà mạng này cũng tăng thêm được khoảng 6 triệu thuê bao mới.

Một doanh nghiệp viễn thông có quy mô nhỏ hơn là Hanoi Telecom cho biết, năm 2015 số thuê bao di động 2G và 3G của Vietnamobile ước đạt gần 11 triệu thuê bao. Tổng doanh thu ước đạt 9.950 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 177 tỷ đồng.

Thị trường dần đi vào thực chất

Trước đó, theo Báo cáo Tổng kết 2015 của Bộ TT&TT, số lượng thuê bao di động cả nước hiện còn khoảng 122 triệu thuê bao, giảm gần 20 triệu thuê bao so với năm 2014 nhờ việc siết quản lý thuê bao trả trước và SIM rác. Mặc dù vậy, mật độ thuê bao di động vẫn rất cao: 140 thuê bao/100 dân. Trong đó, thuê bao 3G có chiều hướng tăng nhanh nhưng ngược lại, số thuê bao 2G lại "giảm mạnh".

Hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet tiếp tục hoạt động ổn định. Số lượng thuê bao internet băng rộng ước đạt khoảng 7,6 triệu thuê bao, tương đương mật độ 40 thuê bao/100 dân. Số lượng thuê bao cố định tiếp tục giảm chậm, ước còn khoảng 5,9 triệu thuê bao. Tỷ lệ người sử dụng Internet hiện chiếm khoảng 52% dân số, 94% diện tích cả nước đã được phủ sóng di động.

Cùng với việc tăng cường, củng cố thị trường trong nước, các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục thực hiện tốt các dự án đầu tư ra nước ngoài, tập trung vào một số thị trường như: Lào, Campuchia, Peru, Mozambique....

Năm 2015 cũng là năm chứng kiến sự chuyển mình, tái cơ cấu mạnh mẽ của rất nhiều doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là của hai nhà mạng lớn VNPT VinaPhone và MobiFone. Thực hiện Quyết định 888 của Thủ tướng Chính phủ về Tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, MobiFone đã tách riêng thành một mạng độc lập và trở thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Về phần mình, VNPT cũng thành lập 3 Tổng công ty mới là VNPT Net, VNPT VinaPhone và VNPT Media, tạo thành 3 lớp "Hạ tầng - Kinh doanh - Dịch vụ".

Tính đến thời điểm cuối năm 2015, VNPT đã cơ bản hoàn thành việc tái cơ cấu, sớm 5 năm so với kế hoạch, trong khi đó MobiFone đang xúc tiến những thủ tục cần thiết để có thể cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Với những thay đổi này, thị trường viễn thông đã tương đối đáp ứng được Quy hoạch viễn thông quốc gia đến năm 2020 là hình thành thế chân vạc giữ 3-4 nhà mạng, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, bền vững cho thị trường.

T.C

XEM THÊM CÁC TIN CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT