độc chiếm Biển Đông

Cập nhập tin tức độc chiếm Biển Đông

TQ quyến rũ khi họ muốn, bóp nghẹt khi họ cần

“Người Trung Quốc quyến rũ anh khi họ muốn, bóp nghẹt anh khi họ cần, và họ làm vậy một cách có hệ thống.”