Dơi "khổng lồ" đánh trả khiến trăn bỏ chạy

 Con dơi vào loại "khủng" đã không ngần ngại đáp trả một con trăn đến mức nó khiến con trăn phải tháo chạy. Trong khi đó, con dơi có vẻ đã bị thương khá nặng sau cuộc chiến.

Con dơi vào loại "khủng" đã không ngần ngại đáp trả một con trăn đến mức nó khiến con trăn phải tháo chạy. Trong khi đó, con dơi có vẻ đã bị thương khá nặng sau cuộc chiến.


H.N (tổng hợp)