đời kỹ nữ

Cập nhập tin tức đời kỹ nữ

Đời kỹ nữ: "Bán nghề chứ không bán thân"

"Có những khách quỵt cả công sức của tụi em. Những người khách đó tự xưng đủ kiểu. Nào là anh chị, nào là chức sắc chính quyền, nào là con ông này cháu ông nọ đòi hỏi chúng em phải phục vụ tới bến"

Đời kỹ nữ mát - xa bên trong tiệm hớt tóc nam

"Nhân viên chẳng đấm bóp gì cả mà chỉ vào trò chuyện dăm ba câu rồi kích dục cho khách. Khách thì cũng chỉ cần thư thế thôi" - cô kỹ nữ kể vùng Tân Định (Q.1, TP.HCM) kể