đối tác tư vấn Cao cấp

Cập nhập tin tức đối tác tư vấn Cao cấp

Tháng 4 vừa qua, Công ty TNHH Kaopiz Software đã được thăng hạng và trở thành Đối tác tư vấn Cấp cao (Advanced Consulting Partner) thứ 7 tại Việt Nam của mạng đối tác AWS (APN) được chứng nhận bởi Amazon Web Services (AWS).