YouTube sắp tới sẽ có thêm tên người dùng, hay Handle, cho từng kênh. Không giống tên kênh, tên người dùng YouTube sẽ là độc nhất, từng nhà sáng tạo có tên người dùng khác nhau. Điều này giúp bạn dễ dàng xây dựng sự hiện diện trên YouTube.

Tên người dùng YouTube nhằm mục đích để các thành viên của cộng đồng nền tảng này dễ dàng tìm và kết nối với nhau. Cụ thể, tên người dùng YouTube được dùng để đề cập đến nhà sáng tạo trong phần bình luận, bài đăng cộng đồng, và nhiều nơi khác.

Tên người dùng mới sẽ hiển thị trong URL kênh YouTube của bạn. Ví dụ, nếu tên người dùng của bạn là @user123, URL kênh sẽ là https://youtube.com/@user123. Trong những tuần tới, YouTube sẽ từng bước ra mắt tính năng chọn tên người dùng cho tất cả các kênh; bạn sẽ nhận được thông báo trong YouTube Studio.

Đổi tên người dùng YouTube được không?

YouTube sắp tới sẽ có thêm tên người dùng cho từng kênh.

Nếu trước đây bạn đã có URL được cá nhân hoá cho kênh YouTube, thì URL này sẽ được giữ làm tên người dùng (hiện YouTube đã khóa thiết lập URL cá nhân hóa chờ cập nhật tính năng mới). Nhưng nếu muốn có tên người dùng khác với tên từ URL được cá nhân hóa, bạn vẫn có thể thay đổi.

Từ ngày 14/11/2022, nếu bạn chưa chọn tên người dùng cho kênh của mình, YouTube sẽ tự động gán, nhưng bạn cũng có thể thay đổi tên này trong YouTube Studio nếu muốn.

Nhìn chung theo thông tin hiện nay, việc đổi tên người dùng YouTube gần như không có hạn chế nào.

Anh Hào