Dọn nhà thuê

Cập nhập tin tức Dọn nhà thuê

Được trả công từ 60.000 - 150.000 đồng/giờ, cộng thêm chăm chỉ làm thêm cả ca đêm, người làm dịch vụ dọn nhà thuê ở Hà Nội có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ tăng ca dọn nhà thuê ngày Tết

 Với mức giá 100 - 150 ngìn đồng/ giờ tiền công, người làm dịch vụ dọn nhà thuê nhà Tết có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày.