đơn

Cập nhập tin tức đơn

Lá đơn chưa ráo mực của cô học trò chết đuối

Lá đơn em gửi xin hỗ trợ kinh phí học tập còn thơm mùi mực. Em đi ước mơ còn bỏ dở, 3 đứa em côi cút sống với ông ngoại già yếu.

Muốn mặc quần cũng phải làm đơn xin... giám đốc

Dù “cải cách hành chính” đang là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền Nhà nước song hội chứng “làm đơn” chưa vì thế mà giảm bớt.