đơn vị game

Cập nhập tin tức đơn vị game

Ngành game mobile Việt Nam lò dò tìm hướng đi mới

Một khó khăn mà ngành game mobile Việt gặp phải, đó là sự gắn kết giữa người đề ra ý tưởng, người gia công và nhà phát hành.