đồng bọn

Cập nhập tin tức đồng bọn

(GameSao) - Bởi vì khi đó Yasuo sẽ đưa cả bọn lên bảng đếm số.