đóng cửa hàng

Cập nhập tin tức đóng cửa hàng

Được giảm 50% giá thuê mặt bằng sau khi thương lượng với chủ nhà, nhưng cửa hàng thời trang của anh Tuấn vẫn phải đóng cửa.