Đồng Nai đặt mục tiêu tăng 10 bậc về chuyển đổi số

Có tên trong nhóm 10 hạng đầu về chuyển đổi số trong cả nước là mục tiêu đầy tham vọng của tỉnh Đồng Nai. Bởi lẽ, theo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh - DTI 2020 được Bộ TT&TT công bố ngày 19/10/2021, Đồng Nai xếp thứ 20 ở mức trung bình của cả nước. Trong đó, trụ cột chính quyền số, Đồng Nai xếp thứ 25. Thứ hạng của tỉnh ở 2 trụ cột kinh tế số và xã hội số lần lượt là 29 và 16.

{keywords}
Các sở, ngành, địa phương tại Đồng Nai được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiệu quả. (Ảnh minh họa: Dongnai.gov.vn)

Để thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương, Tỉnh ủy, UBND tinh Đồng Nai đã ra Nghị quyết và Chương trình chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2025.

Hiện thức hóa mục tiêu nâng cao chỉ số về mức độ chuyển đổi số của Đồng Nai năm 2022, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chương trình của UBND tỉnh về chuyển đổi số và kế hoạch chuyển đổi số ngành, địa phương đến năm 2025 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định 5003 ngày 30/12/2020.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông tin trên môi trường mạng... Chú trọng tuyên truyền kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng và văn hóa ứng xử trên môi trường mạng để cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và nâng cao nhận thức, tích cực tham gia.

Tăng cường ứng dụng và phát triển CNTT trong công tác quản lý nhà nước và ứng dụng chuyên ngành. Cùng với đó, tuyên truyền, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiệu quả; rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính thực hiện theo hình thức trực tuyến mức 3, 4.

UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa được yêu cầu chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã khẩn trương xây dựng chuyên mục và cung cấp tin, bài về chuyển đổi số phát sóng định kỳ hàng tuần hoặc tối thiểu hàng tháng.

Sở TT&TT tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Sở cũng được giao nhiệm vụ phải nâng cao điểm số chuyển đổi số của tỉnh trong năm 2022; nghiên cứu giải pháp của các doanh nghiệp ICT để triển khai và thí điểm những nội dung về chuyển đổi số cho cơ quan nhà nước trên địa bàn theo nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Cải thiện chỉ số chuyển đổi số của tỉnh trên 3 trụ cột

Đáng chú ý, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai còn giao các nhiệm vụ, nội dung nhằm nâng cao chỉ số phát triển các trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của địa phương.

Về Chính quyền số, tham mưu triển khai các nội dung của Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai đến năm 2025; tham mưu ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia...

Với phát triển kinh tế số, các nhiệm vụ Sở TT&TT cần thực hiện để nâng cao chỉ số này gồm: tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, chương trình đánh giá xác định chỉ số mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; tham mưu thực hiện kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh...

Các nhiệm vụ, nội dung nâng cao chỉ số phát triển xã hội số mà Sở TT&TT tỉnh Đồng Nai cần tập trung là: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp tại địa phương; tham mưu xây dựng kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế; tham mưu thực hiện việc thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đến cấp đơn vị, cơ sở, phường, xã, tổ, đội...

Vân Anh

Lần đầu công bố mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh tại Việt Nam

Lần đầu công bố mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh tại Việt Nam

Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh - DTI 2020 vừa được công bố. Trong năm đầu tiên thực hiện, báo cáo này được đánh giá đã thành công khi vẽ ra bức tranh toàn diện về chuyển đổi số Việt Nam.