Đồng Thái

Cập nhập tin tức Đồng Thái

Bộ GTVT hỗ trợ cứu cháu bé rơi xuống ống trụ bê tông

Bộ GTVT đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng cứu nạn bé trai lọt trong ống trụ bê tông.