đốt nhà mẹ

Cập nhập tin tức đốt nhà mẹ

Đến lúc này, 3 bệnh nhân vẫn trong tình trạng xấu, khó có thể tiên đoán trước được điều gì. Người mẹ tình trạng rất nặng, vị lãnh đạo Viện bỏng Quốc gia cho biết