Dota 2 notes

Cập nhập tin tức Dota 2 notes

[Dota 2] Patch 7.06: Cơ chế deny creep thay đổi và nhiều hơn thế!

(GameSao.vn) – Tất cả các talent ảnh hưởng tới thời gian hồi sinh đều không còn, cách build item có nhiều thay đổi…