Dota 2 Pro Cirrcuit 2018-2019

Cập nhập tin tức Dota 2 Pro Cirrcuit 2018-2019

Dota 2: Dendi thất trận ở vòng loại The Chongqing Major

(GameSao.vn) – Stack sử dụng Dendi làm standin đã không thể đến được với Vòng loại Khu vực CIS của Major thứ hai thuộc DPC.