Quang cảnh từ ngoài nhìn vào

Và bên trong....

Phòng ngủ

Phòng luyện tập

Huấn luyện viên QQQ

"Trận này throw nhé"

Một phòng luyện tập khác

Theo Playdota