Dota 2 vcl 2

Cập nhập tin tức Dota 2 vcl 2

Về Việt Nam, Pewpew sẽ đầu quân cho VNG

Đây là một tin tức khá vui dành cho cộng đồng DOTA 2 Việt nói chung và bản thân Pewpew nói riêng.