download Gears of Wars 4

Cập nhập tin tức download Gears of Wars 4

Choáng ngợp trước dung lượng đòi hỏi của game Gears of War 4

Gears of War 4 có dung lượng khổng lồ đúng theo nghĩa đen: 80GB!