DrAid

Cập nhập tin tức DrAid

DrAid - Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

DrAid cho Covid-19 - sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo của Công ty Cổ phần VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) - vừa được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế nghiệm thu và đặc biệt kiến nghị nên sớm đưa vào sử dụng hàng ngày tại các bệnh viện.