Drawn To Life

Cập nhập tin tức Drawn To Life

Trổ tài vẽ nhân vật cực nhắng trong game mobile Drawn To Life

(GameSao) - Drawn To Life cho phép người chơi tương tác trực tiếp với thế giới trong game bằng cách chạm vào màn hình, trong hầu hết các phần chơi, bạn sẽ phải thực hiện hai nhiệm vụ: vẽ mọi thứ.