DreamHack Open Austion

Cập nhập tin tức DreamHack Open Austion

(GameSao.vn) – Gamit đã có được danh hiệu vô địch Counter-Strike: Global Offensive thứ hai trong vòng sáu tháng.