drones

Cập nhập tin tức drones

Nguy cơ khủng bố từ thiết bị bay không người lái

Báo cáo của nhóm nghiên cứu trực thuộc đại học Oxford, Anh cảnh báo các thiết bị bay không người lái (drones) có thể trở thành phương tiện gây nổ hiệu quả, rẻ tiền và đơn giản mà các nhóm khủng bố sử dụng trong thời gian tới.