Dr.Slump Defense

Cập nhập tin tức Dr.Slump Defense

Bảo vệ ngôi làng Penguin cùng cô nàng siêu quậy Arele

Dr.Slump Defense bắt đầu khi ngôi làng Penguin của tiến sĩ Slump bị tấn công bởi thế lực xấu xa do Dr.Mashirito cầm đầu. Lúc này, Arele sẽ đứng lên cùng dân làng và chiến đấu chống lại thế lực độc ác kia.