Mặc dù Chủ đầu tư dự án 8B Lê trực đã nộp phương án phá dỡ phần xây dựng sai phép đảm bảo thời gian quy định. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng phương án này chưa đạt yêu cầu.

Sáng 18/11, UBND quận Ba Đình đã có văn bản số 1598/UBND-QLĐT gửi Sở Xây dựng Hà Nội về trình phương án phá dỡ phần xây dựng sai phép đối với công trình xây dựng tại địa chỉ số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình. Sau khi kiểm tra hồ sơ phương án phá dỡ của chủ đầu tư, UBND quận Ba Đình đánh giá như sau:

Chủ đầu tư đã có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt và gửi báo cáo UBND quận Ba Đình và các cơ quan có thẩm quyền phương án phá dỡ phần xây dựng sai phép đảm bảo thời gian quy định.

{keywords}

Đơn vị tư vấn lập phương án phá dỡ là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hải Anh Phát chưa đăng ký ngành nghề tư vấn thiết kế lập phương án phá dỡ công trình xây dựng trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 0106599979 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu ngày 15/7/2014.

Mặt khác, công ty cũng chưa được công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Như vậy, chưa phù hợp theo hướng dẫn tại văn bản số 11579/SXD-GĐCL ngày 9/11/2015 của Sở Xây dựng về việc phương án, giải pháp phá dỡ phần công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp tại công trình số 8B Lê Trực. Chủ đầu tư phê duyệt phương án phá dỡ phần xây dựng sai phép của dự án chia làm 2 giai đoạn; trong đó giai đoạn 1 tháo dỡ phần tum và tầng 19; giai đoạn 2, tự khắc phục sai phạm phần vượt chiều cao cục bộ các tầng và phần diện tích sàn vượt phép, chưa có biện pháp và tiến độ thi công chi tiết của giai đoạn 2 với lý do chờ kết quả kiểm tra, thẩm định, đánh giá kết cấu an toàn chịu lực của công trình sau khi phá dỡ giai đoạn 1 là chưa phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 7869/UBND-TH và ngày 3/11/2015 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án nhà số 8B Lê Trực.

Một số nội dung khác trong quá trình triển khai các bước tiếp theo theo đề nghị tại mục VII kết quả thẩm tra số 407, ngày 1/1/2015/CONINCO/P.KT của Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONICO. Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu để có ý kiến yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

Ngày 17/11, tức 2 ngày sau khi Chủ đầu tư nộp hồ sơ phương án phá dỡ, UBND quận Ba Đình tiếp tục nhận được văn bản số 526/CVDA của Công ty Cổ phần may Lê Trực về việc báo cáo công tác triển khai tự phá dỡ diện tích xây dựng sai phép. Sau khi nhận được văn bản, quận Ba Đình đã chỉ đạo phường Điện Biên và Đội Thanh tra xây dựng Ba Đình làm việc với chủ đầu tư và thống nhất biên bản, đôn đốc Chủ đầu tư bắt đầu lắp dựng hệ thống thiết bị để tiến hành phá dỡ sớm.

UBND quận Ba Đình cũng đề nghị với Sơ Xây dựng, sớm xem xét nội dung đề xuất trên để báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành phố Hà Nội kịp thời.

Theo Báo Công lý