- Thanh tra Thành phố Hà Nội vừa công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở bán, cho thuê số 8B Lê Trực, theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.


{keywords}

Thời điểm thanh tra từ khi chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình đến nay và những nội dung có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (10/11/2015).

Đoàn thanh tra gồm 6 người do ông Nguyễn Hữu Lộc, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng Thanh tra 6 làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề cương thanh tra, thực hiện đúng nội dung trong Quyết định thanh tra, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra theo quy định tại Thông tư 05/2014/TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, thực hiện các quyền hạn theo Luật Thanh tra 2010.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Thanh tra Thành phố phải hoàn thành công tác thanh tra, kiến nghị UBND Thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm kéo dài và nghiêm trọng trật tự xây dựng đô thị tại Dự án 8B Lê Trực theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/11 tới.

Liên quan đến xử lý công trình vi phạm này, Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa có văn bản “Chốt phương án ‘cắt ngọn’ tòa nhà 8B Lê Trực”. Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần công trình vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế. UBND quận Ba Đình sẽ chỉ định đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp để lập phương án, giải pháp tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Toàn bộ chi phí thuê tư vấn lập phương án, giải pháp tháo gỡ và thẩm tra phương án, giải pháp tháo gỡ sẽ do chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực chịu trách nhiệm.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư dự án phải nộp phương án tháo dỡ phần xây sai phép cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày 15/11/2015, theo tinh thần chỉ đạo trước đó của UBND TP. Hà Nội.

Hồng Khanh