dự án đường DT601

Cập nhập tin tức dự án đường DT601

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT601 được phê duyệt tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, quá hạn nhưng dự án chưa hoàn thành phải điều chỉnh bổ sung thêm 81 tỷ đồng.